Biosimilar reference antibodies

Biotinylated Anti-BTLA (icatolimab biosimilar)mAb

SKU:  BME100054B     Target:  BTLA

Application:  ELISA; Flow Cyt

Price: 50 μg ¥890.00 ; 100 μg ¥1699.00

SKU:  DME100182B     Target:  BTLA

Application:  ELISA; Flow Cyt

Price: 10μg ¥1030.00 ; 50μg ¥3380.00 ; 100 μg ¥6080.00 ; 500 μg ¥19880.00

DimAb monoclonal antibodies

Anti-BTLA antibody(DM182); Rabbit mAb

SKU:  DME100182     Target:  BTLA

Application:  ELISA; Flow Cyt

Price: 10μg ¥690.00 ; 50μg ¥2280.00 ; 100 μg ¥4080.00 ; 500 μg ¥13280.00

SKU:  PME100526     Target:  BTLA

Price: 10μg ¥727.00 ; 50μg ¥2666.00 ; 100 μg ¥3999.00

SKU:  PME100524     Target:  BTLA

Price: 10μg ¥909.00 ; 50μg ¥3333.00 ; 100 μg ¥4999.00

SKU:  PME100523     Target:  BTLA

Price: 10μg ¥909.00 ; 50μg ¥3333.00 ; 100 μg ¥4999.00

SKU:  PME100525     Target:  BTLA

Price: 10μg ¥727.00 ; 50μg ¥2666.00 ; 100 μg ¥3999.00

SKU:  PME100048     Target:  BTLA

Price: 10μg ¥909.00 ; 50μg ¥3333.00 ; 100 μg ¥4999.00

Biosimilar reference antibodies

Anti-BTLA (icatolimab biosimilar)mAb

SKU:  BME100054     Target:  BTLA

Application:  ELISA; Flow Cyt

Price: 50 μg ¥800.00 ; 100 μg ¥1500.00